Minister wenst voortzetting wetsvoorstel wettelijke gemeenschap van goederen


Het was al weer enige tijd rustig omtrent het wetsvoorstel tot aanpassing van de wettelijke gemeenschap van goederen. De laatste berichtgeving over dit wetsvoorstel dateert van december 2005 toen een derde nota van wijziging werd ingediend (zie Notafax 2005, nr 295). Thans lijkt de minister van Justitie aan te sturen op een verdere behandeling van het voorstel, althans in een recente brief aan de Tweede Kamer deelt hij mee dat hij dit op prijs stelt. In verband hiermee geeft hij een samenvatting van het voorstel waarvan wij verslag doen…

Verder lezen