Nawerking verblijfsmachtiging na ingetrokken voorwaardelijk ontslag


De Rechtbank Amsterdam heeft een machtiging tot voortgezet verblijf verleend nadat de geneesheer-directeur aan de betrokkene voorwaardelijk ontslag uit het ziekenhuis had verleend, welk ontslag is ingetrokken. De Hoge Raad verwerpt het door de advocaat van betrokkene ingestelde cassatieberoep.

Beschikking Rechtbank Amsterdam
Betrokkene had in eerste instantie een voorwaardelijke rechterlijke machtiging. Nadat betrokkene werd opgenomen, is de voorwaardelijke machtiging voor het restant van haar geldigheidsduur van rechtswege geconverteerd in een onvoorwaardelijke voorlopige machtiging. Vervolgens heeft de officier van justitie aan de rechtbank verzocht een machtiging te verlenen…

Verder lezen
Terug naar overzicht