NBSTRAF 2008/63, Beroepscommissie van de Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming 04-01-2008, , 2452.07GA

Inhoudsindicatie

stelselmatige visitatie in de penitentiaire inrichting na bezoek advocaat, onevenredig zware belasting voor klager

Samenvatting

De stelselmatige visitatie in de penitentiaire inrichting na het bezoek van de advocaat vormt een onevenredig zware belasting voor klager ten opzichte van het doel dat de directeur voor ogen staat, namelijk voorkoming van invoer van contrabande. De bijzondere, bij wet geregelde positie die de advocaat inneemt, alsmede het feit dat in de inrichting nog nooit contrabande is aangetroffen na advocatenbezoek, wordt daarbij in aanmerking genomen.

Uitspraak

De inhoud van het beklag…

Verder lezen
Terug naar overzicht