NBSTRAF 2011/33, Raad voor Rechtsbijstand 's-Hertogenbosch 26-07-2010, , 100813

Inhoudsindicatie

Toevoeging, Zelfstandig rechtsbelang, Geen eigen bijdrage

Samenvatting

In deze zaak is geen sprake van hetzelfde rechtsbelang dan wel van belangen die zo nauw met elkaar samenhangen dat geen sprake is van een zelfstandig rechtsbelang. Voorts is er sprake van twee aparte procedures bij verschillende instanties. Daarom wordt overeenkomstig het advies van de Commissie voor bezwaar een toevoeging verstrekt zonder oplegging van een eigen bijdrage (zie ook NbSr 2011, 34).

Uitspraak

 

Gezien het bezwaarschrift nummer 100813, ontvangen 16 juni 2010, van mr. S.…

Verder lezen
Terug naar overzicht