NBSTRAF 2012/404, Raad voor de Strafrechtstoepassing en jeugdbescherming 04-05-2012, , 4388.11

Inhoudsindicatie

Detentierecht, BOPZ, Ontvankelijkheid beklagrechter

Samenvatting

Een met een Bopz-machtiging opgenomen patiënt moet kunnen afgaan op de bepalingen van de Wet bijzondere opneming in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) om te weten hoe zijn interne rechtspositie is geregeld. In de Wet Bopz noch in de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) is immers geregeld dat de Wet Bopz niet en de Bvt wel van toepassing zou zijn op een louter krachtens een inbewaringstelling geplaatste patiënt in een inrichting die is aangewezen als tbs-inrichting en tevens…

Verder lezen
Terug naar overzicht