NBSTRAF 2013/300, Rechtbank Limburg 23-07-2013, ECLI:NL:RBLIM:2013:4439, 3.5486.03 (met annotatie van prof. dr. J. Boksem)

Inhoudsindicatie

Verlenging terbeschikkingstelling, (Voorwaardelijke) beëindiging

Samenvatting

De wijziging van onder andere art. 509t lid 2 Sv ziet op de tenuitvoerlegging van reeds opgelegde TBS-maatregelen en kan dus niet worden aangemerkt als een wijziging van wetgeving ten aanzien van de strafbaarstelling of de strafbedreiging. De gewijzigde artikelen hebben derhalve directe werking en vinden dus ook toepassing in gevallen waarin de TBS-verlengingsrechter op of na 1 juli 2013 dient te beslissen over de verlenging van eerder beëindigde dwangverpleging. De wijziging van art. 509t lid 2 Sv…

Verder lezen
Terug naar overzicht