NBSTRAF 2017/165, Hoge Raad 04-04-2017, ECLI:NL:HR:2017:593, 4304.15

Inhoudsindicatie

Wegenverkeerswet 1994, Bloedonderzoek, Tegenonderzoek

Samenvatting

Van “een onderzoek” als bedoeld in art. 163 lid 4 Wegenverkeerswet 1994 is slechts sprake indien de waarborgen zijn nageleefd waarmee de wetgever dat onderzoek heeft omringd. Tot die waarborgen behoort, naar geldend recht, niet dat na onderzoek van het afgenomen bloedmonster (onverwijld) aan de verdachte wordt medegedeeld, dat hij recht heeft op een tegenonderzoek naar de THC-concentratie in het bloed. Het oordeel van het Hof dat aan de betrouwbaarheid van de oorspronkelijke onderzoeksresultaten van…

Terug naar overzicht