NBSTRAF 2017/166, Hoge Raad 04-04-2017, ECLI:NL:HR:2017:575, 4689.15 (met annotatie van dr. M.C. Zwanenburg)

Inhoudsindicatie

Tamil Tijgers, Terroristische organisatie, Criminele organisatie

Samenvatting

Het Hof heeft vastgesteld dat “India haar vredesmacht IPKF heeft teruggetrokken, welke terugtrekking in maart 1990 is afgerond” en voorts dat er “geen feiten of omstandigheden aannemelijk [zijn] geworden waaruit blijkt van enige (substantiële) militaire of anderszins oorlogsrechtelijk relevante rol van India in het gewapend conflict op Sri Lanka na maart 1990”. Het op deze vaststellingen gebaseerde oordeel van het Hof dat in de in de tenlastelegging vermelde periode en in ieder geval tot 18…

Terug naar overzicht