NBSTRAF 2017/168, Hoge Raad 04-04-2017, ECLI:NL:HR:2017:581, 5621.15 (met annotatie van mr. C.W. Noorduyn)

Inhoudsindicatie

Medeplegen poging moord

Samenvatting

Uit de vastgestelde feiten en omstandigheden heeft het Hof kunnen afleiden dat de verdachte (voorwaardelijk) opzet had op de dood van de slachtoffers, zoals is bewezenverklaard, en dat hij aan de bewezen verklaarde (poging) tot moord een zodanige intellectuele en materiële bijdrage van voldoende gewicht heeft geleverd dat van bewuste en nauwe samenwerking tussen de verdachte en zijn medeverdachten kan worden gesproken. Deze oordelen geven niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en zijn toereikend gemotiveerd. Voorts geeft het oordeel van het…

Terug naar overzicht