NBSTRAF 2017/65, Hoge Raad 31-01-2017, ECLI:NL:HR:2017:116, 3730.15 (met annotatie van mr. V.J.C. de Bruijn)

Inhoudsindicatie

Verbeurdverklaring

Samenvatting

Voor verbeurdverklaring is niet nodig dat op de voet van art. 94 Sv beslag is gelegd op het voorwerp waarvan de verbeurdverklaring wordt uitgesproken. In zo’n geval zal het voorwerp moeten worden uitgeleverd of de geschatte waarde daarvan moeten worden betaald. Voor uitlevering zal de verdachte, indien op hetzelfde voorwerp een ander dan het in art. 94 Sv vermelde beslag is gelegd, afhankelijk zijn van de medewerking van de beslaglegger. Een conservatoir beslag als bedoeld in art. 94a Sv staat derhalve

Verder lezen
Terug naar overzicht