Nieuw huurrecht vanaf 1 augustus 2003


Met ingang van 1 augustus 2003 treden in werking

- de Wet tot vaststelling van titel 7.4 (Huur) BW (Stb. 2002, 587);

- de Wet tot vaststelling van afdeling 7.4.6 (Huur bedrijfsruimte) BW (Stb. 2002, 588);

- de Invoeringswet titel 7.4 BW en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte;

- het Besluit kleine herstellingen, en

- het Besluit servicekosten.

Wijzigingen van het huurrecht met betrekking tot woonruimte betreffen onder meer de gebrekenregeling, het…

Verder lezen