Notaris betaalt verkoper niet volledig; toegestaan wegens restitutierisico


V is eigenaar van een onroerende zaak. In verband met een illegale situatie is V een dwangsom van ƒ 100.000 aan de gemeente (G) verschuldigd. Enige tijd later geraakt V in financiële problemen. Op last van de bank wordt de onroerende zaak van V in 1999 executoriaal verkocht. Met toestemming van de president van de Rechtbank wordt het object op 14 oktober 1999 onderhands verkocht aan K. Een maand daarvoor zijn K en G schriftelijk overeengekomen dat K ƒ 30.000 aan G beschikbaar zal…

Verder lezen