Notaris-vereffenaar had loon onjuist berekend en postume rente moeten meenemen


Een notaris is vereffenaar in een nalatenschap. Hij heeft onder meer een rechter-commissaris op de voet van artikel 4:206 lid 3 BW verzocht een voorschot op zijn loon vast te stellen. Hij heeft daartoe een specificatie overgelegd van de gemaakte uren en zijn loon berekend.

Volgens de rechter-commissaris is de notaris in zijn specificatie/berekening niet uitgegaan van het basisuurloon conform de Recofa-richtlijnen. De berekening wordt hierop aangepast.

Verder ziet de rechter-commissaris aanleiding om de notaris een aanwijzing te…

Verder lezen