Bankrecht en effectenrecht

Bank- en effectenrecht: een introductie

Het bank- en effectenrecht maakt onderdeel uit van het domein financieel recht. Dit domein is volop in ontwikkeling vanwege in rap tempo veranderende wet- en regelgeving. Bank- en effectenrecht omvat de wet- en regelgeving ten aanzien van het prudentieel en gedragstoezicht door De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) naast de regulering van de toegang tot, de organisatie van en het gedrag van spelers op effectenmarkten. Hiermee beoogt de wetgever een ordelijke werking van de effectenmarkten en de belangen van beleggers te beschermen. De dynamiek van de effectenmarkten en de toename van Europese wet- en regelgeving maakt dit een rechtsgebied dat constant in ontwikkeling is. 

Thema’s in het bank- en effectenrecht

Onderwerpen binnen het bank- en effectenrecht betreffen onder meer geschillen met toezichthouders zoals de AFM en DNB. Met de invoering van de Wft heeft een kanteling plaatsgevonden naar een functioneel model, waarbij DNB cross-sectoraal belast is met het prudentieel toezicht en de AFM met het gedragstoezicht. 

Het prudentiële toezicht richt zich op de financiële soliditeit van financiële ondernemingen en draagt bij aan de stabiliteit van de financiële sector. Het door de AFM uitgeoefende gedragstoezicht richt zich op ordelijke en transparante marktprocessen, zuivere verhoudingen tussen marktpartijen en zorgvuldige behandeling van cliënten van financiële ondernemingen. Daarnaast groeit de invloed van Europese toezichthouders zoals European Banking Authority (EBA), European Central Bank (ECB), European Securities and Markets Authority (ESMA), European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA).

Verdere onderwerpen zijn geschillen ten aanzien van beleggingsadviezen en vermogensbeheer waarbij mogelijk de zorgplicht (art. 7:400 BW e.v.) door een adviseur of financiële instelling is geschonden en de uitleg van financieringsovereenkomsten, het uitwinnen van zekerheden (pand en hypotheek) en andere mogelijke problemen tussen financier en onderneming. Dit kan variëren van klassieke bedrijfsfinancieringen, overnamefinancieringen, onroerend goed financieringen, andere asset based financieringen, leasing en factoring, tot obligatie uitgiftes, equity based financiering en financiële herstructureringen.

Wet- en regelgeving bank en effectenrecht

De belangrijkste wetten zijn in dit rechtsgebied zijn:

  • Wet op het Financieel Toezicht (Wft)
  • Wet giraal effectenverkeer (Wge)
  • Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Wte 1995)
  • Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

Wat biedt Sdu u op het gebied van bank en effectenrecht?

We tonen u graag een selectie van de vakinformatie op het gebied van bank- en effectenrecht. Niet alleen biedt Sdu het Commentaar op het Financieel Recht maar ook sinds 2016 het Tijdschrift Financieel Recht in de Praktijk (FRP). Daarnaast wordt u dagelijks op de hoogte gehouden van relevante uitspraken, ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving en sectorale berichtgeving van desbetreffende toezichthouders binnen Sdu OpMaat Financieel recht. We tonen u graag een selectie van de vakinformatie op het gebied van bank- en effectenrecht. Op deze pagina vindt u actuele content die we samen met experts uit de rechtspraktijk creëren.

Bankrecht en effectenrecht in de webshop

Naar de webshop

Toegang tot al onze juridische informatie?

    • Neem een dag- of weekabonnement op onze online databank OpMaat
    • Krijg direct toegang tot al onze bronnen en vindt het antwoord op uw zoekvraag
Meer informatie