Onduidelijkheid over de BTW-positie van moeiende holdings (1999.07.3068)


De auteur bespreekt de onduidelijke BTW-positie van moeiende holdings. Volgens hem wordt deze onduidelijkheid veroorzaakt door het Polysar-arrest. Hij acht het onwaarschijnlijk dat het Hof van Justitie EG heeft bedoeld dat slechts sprake is van belastingplicht als voor het moeien een afzonderlijke vergoeding wordt ontvangen. In de visie van de auteur is elke moeiende holding belastingplichtig. Volgens hem is het onvoorwaardelijk als belastingplichtig aanmerken van moeiende holdings gerechtvaardigd en zelfs noodzakelijk, omdat belanghebbenden de keuze moeten hebben om de feitelijke leiding in werkmaatschappijen vanuit de holdings…

Verder lezen