Ontgrondingsvergunning in strijd met Europese aanbestedingsrecht?


Bij besluit van 1 oktober 2013 hebben GS van Limburg een vergunning als bedoeld in de Ontgrondingenwet verleend voor het ontgronden van een aantal percelen binnen de gemeente Bergen (L). In beroep oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak onder meer als volgt.

De bij het bestreden besluit verleende ontgrondingsvergunning ziet op het ontgronden van een aantal percelen in de gemeente Bergen (L). Het te ontgronden terrein heeft een grootte van ongeveer 281 hectare. De ontgronding heeft ten doel het tot stand brengen van een rivierverruiming teneinde een verlaging te realiseren van…

Verder lezen
Terug naar overzicht