Overgangsrechtelijke perikelen in het huwelijksvermogensrecht (2004.23.2122)


De jurisprudentie van de Hoge Raad over niet nagekomen periodieke verrekenbedingen bracht menig notaris in een lastig parket. Bij het verlijden van de huwelijkse voorwaarden had hij nog uitgelegd dat het om nominaal gespaarde bedragen zou gaan. Nu moest hij bij de echtscheiding uitleggen dat die nominale bedragen door de beleggingsleer gecombineerd met de prijsstijgingen in de huizenmarkt verdriedubbeld waren.

Op 1 september 2002 werd de jurisprudentie over de niet nageleefde periodieke verrekenbedingen in de tweede tranche van het nieuwe huwelijksvermogensrecht (met name in art. 1:141 BW) …

Verder lezen