Sdu en de Omgevingswet

Omgevingswet

De geplande invoeringsdatum van de Omgevingswet (Ow) is 1 januari 2021. Dit lijkt nog ver weg. Maar gezien de omvang en impact start een goede voorbereiding nu. Wij bieden u informatie op maat: van informerend tot, naarmate de invoeringsdatum nadert, de daadwerkelijke toepassing. Elke fase kent een andere informatiebehoefte.

Hoe wij dat doen?

Wij geven support in de aanloop naar de invoeringsdatum toe. Wij bieden u inhoudelijke artikelen (gratis te downloaden als whitepapers) en interessante blogs van onze auteurs, allen expert in hun vakgebied. Ook houden we u op de hoogte van het laatste nieuws (via Gemeente.nu), het verschijnen van relevante nieuwe uitgaven en de organisatie van evenementen waarin de Omgevingswet centraal staat. 

Sdu helpt u verder.

De Omgevingswet: het omgevingsplan en het rechtsstatelijk tekort

Regering en parlement hebben als wetgever gezamenlijk een zelfstandige rol in de afweging van algemene belangen. De Raad constateert voorzichtig dat de wetgever zijn rol in de praktijk soms beter kan vervullen dan nu gebeurt en vraagt om versterking van de wet en het wetgevingsproces. In deze blog wil ik erop wijzen dat er nog een andere manier bestaat om ‘het rechtsstatelijk tekort’ dat de Raad signaleert aan te vullen. Lees het volledige artikel van emeritus hoogleraar omgevingsrecht Frans Tonnaer.

Download de gratis whitepaper
afbeelding tekort
afbeelding omgevingswet 80

Van 80% ‘Anders werken’ naar 80% regels

De Omgevingswet is vooral gericht op het ‘Anders werken’, waarbij de focus ligt op het bereiken van de doelstelling van de wet: een veilige, gezonde en leefbare leefomgeving. Naarmate het wetgevingsproces vordert lijkt de aandacht voor het ‘Anders werken’ zich echter te verplaatsen naar de regels. Is dit wel de bedoeling? Annemieke Tubbing, kennismanager en groene jurist, licht dit toe in haar blog.

Lees het blog

Toestemming van buren in plaats van omgevingsvergunning

De gemeente Rotterdam gaat dit najaar een proef uitvoeren waarbij bewoners met hun buren kunnen overleggen over het bouwen van een dakkapel, schutting of schuurtje in plaats van met de gemeente. Bij toestemming van omwonenden is geen omgevingsvergunning nodig. Hiermee lopen ze al vooruit op de Omgevingswet. Lees verder.

De Omgevingswet is nog lang niet klaar

De Omgevingswet moet in 2021 in werking treden. Maar al is de wet zelf al goedgekeurd, het wetgevingsproces is nog lang niet klaar. En ook de implementatie van de nieuwe regels is nog veel werk. Niet minder dan 28 wetten en honderden algemene maatregelen van bestuur worden geheel of gedeeltelijk vervangen door één wet. Lees verder.