Prejudiciële vragen over BIK en veertiendagenbrief


Al eerder is over buitengerechtelijke incassokosten en de veertiendagenbrief een prejudiciële vraag gesteld, die door de Hoge Raad op 13 juni 2014 is beantwoord (ECLI:NL:HR:2014:1405). (Verstek)zaken waarin buitengerechtelijke incassokosten zijn gevorderd en vragen over de veertiendagenbrief aan de orde zijn, doen zich in vele (kanton)zaken voor. De kantonrechter in deze zaak vraagt zich af hoe artikel 6:96, zesde lid BW uitgelegd moet worden, mede gezien het bepaalde in artikel 3:37, …

Verder lezen
Terug naar overzicht