President Rechtbank Alkmaar 23-03-1999, JAR 1999, 86 (van Dijk)


Schorsing. Goed werkgeverschap. Smartengeld.

Zie voor de complete uitspraak JAR 1999, 86.

Een advocaat-stagiaire, ruim twee jaar in dienst, deelt zijn werkgever mede zijn arbeidsovereenkomst te willen beëindigen om in dienst te treden bij een ander advocatenkantoor, onder meeneming van een klein aantal cliënten. De werkgever is het hier niet mee eens en stelt de werknemer onmiddellijk op non-actief. De werknemer stelt dat de werkgever niet als een goed werkgever handelt en vordert in kort geding toelating tot zijn werkzaamheden, doorbetaling van loon vermeerderd met de wettelijke verhoging, een voorschot buitengerechtelijke kosten en een voorschot smartengeld van NLG 1.000,--. De president is van oordeel dat de non-actiefstelling in strijd is met het goed werkgeverschap nu de werkgever geen enkele rechtvaardigingsgrond heeft aangevoerd voor de vrees dat de werknemer zaken en cliënten zou meenemen naar zijn nieuwe werkgever. Niet valt in te zien waarom de werknemer geen voorstellen daartoe had mogen doen. Deze voorstellen heeft hij overigens onmiddellijk na de negatieve reactie van de werkgever laten varen. Aannemelijk is dat de werknemer het onmiddellijk verwijderen van zijn naam van het briefpapier, het inleveren van de sleutel en het onder toezicht meenemen van zijn privé-eigendommen als diffamerend heeft ervaren. Het gevorderde voorschot smartengeld is dan ook toewijsbaar. De verplichte publicatie van een brief aan cliënten inzake beëindiging van het dienstverband wijst de president af, omdat dat niet gebruikelijk is bij het afscheid van stagiaires in de advocatuur en in de brief wordt verwezen naar de nieuwe werkgever. De afwijzing geldt ook de vordering wedertewerkstelling, maar dan om praktische redenen nu het slechts gaat om ruim een week en de arbeidsverhouding dermate is verstoord dat wedertewerkstelling niet zinvol is. De president veroordeelt de werkgever tot doorbetaling van loon vermeerderd met de wettelijke rente, een voorschot buitengerechtelijke kosten en een voorschot smartengeld van NLG 1.000,--.

Verder lezen
Terug naar overzicht