President Rechtbank Alkmaar 26-10-2000 (Warnink), RvdW KG 2000, 232


Ongewenste intimiteiten.

Een werkneemster dient bij de Klachtencommissie Seksuele Intimidatie van de gemeente waar zij werkt, een klacht in tegen een collega. De klacht wordt niet-ontvankelijk verklaard omdat de werkneemster uitdrukkelijk heeft gesteld dat de intimidatie niet van seksuele aard was. Nadat de collega is ontslagen, dient hij diverse klachten in over de werkneemster bij het College van B&W. Het College weigert de klachten in behandeling te nemen en de werkneemster sommeert haar ex-collega de correspondentie (waarvan zij kopieën ontvangt) te staken. Als de ex-collega de correspondentie in een eigen homepage op het Internet zet, vordert de werkneemster in kort geding onder meer het verbod van een dergelijke homepage. De president stelt dat de ex-collega onrechtmatig heeft gehandeld door het plaatsen van de betreffende homepage en dat er eerder sprake was van grensoverschrijdend gedrag. Niet valt in te zien waarom de ex-collega thans nog klachten over de werkneemster kan indienen bij zijn ex-werkgever. De president wijst de vordering toe op verbeurte van een dwangsom van NLG 500,-- per dag met een maximum van NLG 15.000,-- (hoger beroep ingesteld).

Verder lezen
Terug naar overzicht