President Rechtbank Amsterdam 06-09-2001 (Branbergen), RvdW KG 2001, 243


Overgang onderneming. Voorlopige voorziening.

Tien managementleden zeggen hun arbeidsovereenkomst op om elders in dienst te treden. De oude en de nieuwe werkgever komen overeen dat de verkoopafspraken en wat verpakkingsmateriaal van de oude werkgever worden overgenomen. Een van de managers laat weten dat de naam van de oude werkgever gewijzigd wordt in de naam van de nieuwe werkgever. De oude werkgever deelt de overige werknemers mede dat het bedrijf beëindigd zal worden. Hij vordert in kort geding de nieuwe werkgever te veroordelen tot werk- verschaffing en loonbetaling aan de resterende werknemers. De nieuwe werkgever ontkent dat er sprake is van overgang van onderneming omdat slechts een zeer klein gedeelte van de activa is overgenomen en het overgrote deel is overgedaan aan een zusterorganisatie. De president overweegt dat zo de vordering zou neerkomen op een verkapte verklaring voor recht, deze in kort geding niet kan worden toegewezen. De vordering tot werkverschaffing en loonbetaling kan evenmin worden toegewezen omdat de werknemers geen partij in het geding zijn en niet blijkt of zij hetzelfde standpunt als de oude werkgever innemen. Overigens staat onvoldoende vast dat er sprake is van overgang van onderneming. De president weigert de voorzieningen

Verder lezen
Terug naar overzicht