President Rechtbank Amsterdam 13-12-2000 (Orobio de Castro), JAR 2001, 17


Concurrentiebeding. Uitzendarbeid.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2001, 17.

Een werknemer heeft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bij een detache- ringsbedrijf. Hij wordt gedetacheerd bij een derde. In de detacheringsovereenkomst is een concurrentiebeding opgenomen, op grond waarvan het de werknemer niet is toegestaan in dienst te treden bij de inlener gedurende een jaar nadat de arbeidsovereenkomst is beëindigd. De werknemer en de inlener willen echter een arbeidsrelatie met elkaar aangaan en de werknemer heeft daartoe de arbeidsovereenkomst opgezegd. De inlener en de werknemer vorderen dat de werkgever zich niet zal beroepen op het concurrentiebeding, omdat dit beding vernietigbaar is. Het zou onredelijk bezwarend zijn en tevens in strijd met het indirecte belemmeringsverbod, zoals dat was bepaald in de Arbeidsvoorzieningenwet die tot 1 juli 1998 gold. Naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid zou het eveneens niet aanvaardbaar zijn vast te houden aan het beding. De president stelt hen in het ongelijk. Blijkens de wetsgeschiedenis van de WAADI werd het niet nodig geacht het indirecte belemmeringsverbod te handhaven. Hoewel een concurrentiebeding in de verhouding arbeidskracht-uitzendbureau vernietigbaar zou kunnen zijn, wordt het nergens verboden. Of het onredelijk is (en dus vernietigbaar) dient aan de maatstaven van redelijkheid en billijkheid te worden beoordeeld. Er blijkt niet van een wezenlijke verbetering van de positie van de werknemer bij de nieuwe arbeidsovereenkomst. Daarnaast wordt hij niet zodanig in zijn vrije arbeidskeuze beperkt dat hij daardoor in zijn verdere arbeidsontwikkeling en loopbaan wordt gehinderd. Met uitzondering van de inlener kan de werknemer immers overal in dienst treden. Anderzijds heeft de werkgever een commercieel belang zijn geselecteerde werknemers niet te verliezen aan opdrachtgevers. Het beding is niet onredelijk bezwarend en de voorziening wordt derhalve geweigerd

Verder lezen
Terug naar overzicht