President Rechtbank Haarlem 27-03-2001 (Monster), RvdW KG 2001, 107


Functiewijziging. Ontbinding gewichtige redenen.

Een werknemer (drie jaar in dienst, salaris NLG 9.500,-- bruto per maand) treedt op verzoek van zijn werkgever elders in dienst als directeur voor een periode van vijf jaar. Daarbij wordt schriftelijk overeengekomen dat de werknemer na afloop van het dienstverband weer bij zijn oude werkgever in dienst zal treden in een passende (leidinggevende) functie, met minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden als bij de vorige werkgever. Na vier jaar wordt de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werkgever ontbonden met een vergoeding van NLG 80.000,--. De werknemer vordert vervolgens in kort geding onder verwijzing naar de gemaakte afspraken toelating tot de werkzaamheden behorend bij de passende functie. De president stelt vast dat de gemaakte afspraken een garantie tot terugkeer betekenen. Uit de tekst blijkt ondubbelzinnig dat partijen de negatieve gevolgen van het onderbreken van de arbeidsverhouding hebben willen ondervangen. Het feit dat er als gevolg van een overname geen passende functie voorhanden is, kan niet aan de werknemer worden tegengeworpen. Dat de werknemer arbeidsongeschikt is, is niet relevant. De president wijst de vordering toe en veroordeelt de werkgever om de werknemer binnen een week toe te laten tot werkzaamheden verbonden aan een passende functie, op verbeurte van een dwangsom van NLG 1.000,-- per dag

Verder lezen
Terug naar overzicht