President Rechtbank Haarlem 28-11-2000 (Van Maanen), RvdW KG 2001, 50


Ontbinding gewichtige redenen. Aansprakelijkheid werknemer. Beslag.

De arbeidsovereenkomst van een werknemer wordt ontbonden wegens ernstig en langdurig disfunctioneren. Op grond van onderzoek naar de inkoop van speelautomaten blijkt dat de werknemer de werkgever jarenlang stelselmatig heeft benadeeld. De werkgever acht de werknemer aansprakelijk, vordert een schadevergoeding van NLG 6.051.636,-- en legt beslag op de goederen van de werknemer. De werknemer vordert opheffing van dit beslag. De president overweegt dat de werknemer op grond van art. 7:661 BW niet aansprakelijk is voor de schade die hij in de uitoefening van zijn werkzaamheden de werkgever heeft toegebracht, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. De president stelt vast dat het gaat om wanprestatie in de functievervulling en niet om een gedraging die ook onrechtmatig zou zijn wanneer deze niet zou zijn verricht is in het kader van een arbeidsovereenkomst. Ernstig en langdurig disfunctioneren wil echter niet zeggen wanprestatie. Van disfunctioneren is sprake indien een werknemer niet voldoet aan de bedrijfskundige norm terzake van het niveau van de functie. Van wanprestatie is sprake wanneer een werknemer niet voldoet aan de arbeidsrechtelijke norm van voldoende inzet. De werkgever heeft echter niet gesteld dat het de werknemer aan inzet heeft ontbroken. Het is dan ook twijfelachtig of de bodemrechter wanprestatie zal aannemen. Bovendien is het de vraag of de werkgever schade heeft geleden als gevolg van de werkwijze van de werknemer. Twijfelachtig is ook of de bodemrechter zal oordelen dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. De verwaarlozing van de inkooptaak werd namelijk volledig gecompenseerd door de toewijding aan de verkooptaak. Niet kan worden vastgesteld dat de werknemer met opzet of bewust roekeloos het bedrijfsresultaat nadelig heeft beïnvloed. De president acht de vordering kansloos en heft het beslag op

Verder lezen
Terug naar overzicht