President Rechtbank Leeuwarden 08-12-1998 (Vrieze), RvdW KG 1999, 66


Staking. Loon. Wijziging arbeidsvoorwaarden.

De NS en een aantal streekbusvervoermaatschappijen gaan een samenwerkingsverband aan. Omdat er voor de werknemers, die zelf mogen beslissen al dan niet over te stappen, geen sprake is van overgang van onderneming in de zin van art. 7:662 BW, sluit de NS met het oog op de gevolgen van het samenwerkingsverband een akkoord met een aantal vakverenigingen. Als er geen loonindicaties worden gegeven eisen de werknemers van de productie-eenheid Leeuwarden een onbeperkte salarisgarantie. Als de NS op basis van het met de vakvereniging gesloten akkoord een salarisgarantie van drie jaar en een premieregeling toezegt, kondigen de werknemers een werkonderbreking aan en gaan over tot een wilde staking. De NS vordert in kort geding een beëindiging van de staking. Een minimale loongarantie rechtvaardigt het stakingsmiddel niet omdat daarover een akkoord is gesloten met de vakverenigingen en omdat de nog niet uitgewerkte onderdelen aan de orde zulllen komen in de CAO-onderhandelingen. Bovendien lijden derden aanzienlijke schade. De president overweegt dat op grond van het stakingsrecht zoals vastgelegd in het Europees sociaal handvest een staking niet zondermeer onrechtmatig is omdat de werkgever of derden schade lijden. Een staking geldt echter wel als uiterste middel en mag pas worden aangegrepen als andere middelen hebben gefaald. De president stelt vast dat het hier gaat om een eerste registratie van belangstelling voor overstap naar het samenwerkingsverband en dat een latere keuze mogelijk blijft. De werknemers hadden bij het uitblijven van de salarisindicatie kunnen oproepen tot een boycot van de belangstellingsregistratie. Onder deze omstandigheden is een staking niet gerechtvaardigd en de president verbiedt het oproepen tot een werkstaking c.q. werkonderbreking, zij het beperkt in duur en onder verbeurte van een maximale dwangsom van NLG 100.000,--. De reconventionele vordering tot salarisindicatie wijst de president af omdat van de zijde van de directie geen verwachtingen zijn gewekt maar door een productmanager, die door de directie is teruggefloten.

Verder lezen
Terug naar overzicht