President Rechtbank Middelburg 31-08-2000 (Steenbeek), RvdW KG 2000, 226


Privacy. Goed werkgeverschap (persoonsgegevens).

In een geschil tussen een verzekerde en de verzekeringsmaatschappij wil de verzekerde een werkneemster van de verzekeringsmaatschappij als getuige in een voorlopig getuigenverhoor horen. De verzekeringsmaatschappij weigert de adresgegevens van de (inmiddels ex-) werkneemster te verstrekken, waarop de verzekerde daarvan mededeling vordert in kort geding. Op grond van de Wet Persoonsregistratie kunnen in geval van een dringende en gewichtige reden gegevens aan derden worden verstrekt, mits de persoonlijke levenssfeer daardoor niet onevenredig wordt geschaad. Als de dringende reden ontbreekt zal toestemming moeten worden gevraagd. Het weigeren van toestemming kan echter niet in geval van een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld de verplichting om als getuige te worden gehoord. De president is van oordeel dat de verzekerde een gerechtvaardigd belang heeft bij de gegevens die niet op een andere manier verkregen kunnen worden en wijst de vordering toe in die zin dat de werkgever alleen de gegevens van de werkneemster dient te verstrekken indien het houden van een voorlopig getuigenverhoor is toegestaan en dit verhoor ook daadwerkelijk zal worden gehouden.

Verder lezen
Terug naar overzicht