President Rechtbank Rotterdam 18-09-2001 (Van den Emster), JAR 2001, 213


Overgang onderneming.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2001, 213.

22 werknemers vorderen tewerkstelling en opheldering over de vraag wat er met hun arbeidsovereenkomsten gaat gebeuren nu het "Maastheater" van Maastheater BV, hun oorspronkelijke werkgever, is overgedragen aan Maaspoort BV. Zij stellen dat zij krachtens overgang van onderneming bij Maaspoort in dienst zijn gekomen. Maaspoort BV betwist dit. De president stelt vast dat zes partijen, waaronder Maastheater BV en Maaspoort BV, op 27 juni 2001 een overeenkomst hebben gesloten inhoudende dat Maaspoort de op de onderneming "Maastheater" betrekking hebbende inventaris/meubilair koopt alsmede de merknaam. Ten aanzien van het personeel zou Maaspoort binnen twee dagen meedelen welke van de arbeidsovereenkomsten zij zou overnemen. Ook zou Maaspoort het gebouw gaan huren. Op grond van deze feiten stelt de president vast dat sprake is van overgang van onderneming. Weliswaar zou Maaspoort BV confraterneel hebben laten meedelen dat zij de exploitatie van het "Maastheater" niet zou willen voortzetten, maar daar staat tegenover dat de werknemers een brief hebben ontvangen van Maastheater BV dat Maaspoort BV hun nieuwe werkgever zou zijn. Verder is voldoende aannemelijk dat de door Maaspoort BV beoogde activiteiten na de overgang in zeer belangrijke mate overeenkomen met de activiteiten die vóór de overgang in het "Maastheater" werden uitgeoefend. Mogelijk is er niet sprake van dezelfde klantenkring, maar dit pleegt nimmer het geval te zijn bij een horeca-onderneming als hier aan de orde. Nu er sprake is van overgang van onderneming dient Maaspoort BV de werknemers tot het werk toe te laten en dient zij openheid te verschaffen over haar toekomstplannen voor zover het de arbeidsovereenkomsten van de werknemers betreft

Verder lezen
Terug naar overzicht