President Rechtbank 's-Hertogenbosch 23-08-2001 (Strijbos), Prg. 2001, 5784


Ziekte (passende arbeid). Loon. RDA-vergunning. Executiegeschil.

(Zie voorgeschiedenis Kantonrechter Eindhoven 01-05-2001, Prg. 2001, 5689). Een arbeidsongeschikte werknemer wordt voor de WAO afgeschat op minder dan 15% arbeidsongeschiktheid omdat hij in staat wordt geacht andere werkzaamheden te verrichten dan die van magazijnmedewerker. De werknemer, die eerst op de postkamer heeft gewerkt, vordert in kort geding toelating tot de bedongen werkzaamheden in de postkamer. De president wijst de vordering af evenals het Hof. Als de RDA weigert ontslagvergunning te verlenen, vordert de werknemer bij voorlopige voorziening toelating tot zijn werkzaamheden in de postkamer of in een andere passende functie. De kantonrechter veroordeelt de werkgever tot toelating van de werknemer tot zijn werkzaamheden op de postkamer op verbeurte van een dwangsom. Thans vordert de werkgever in kort geding staking resp. schorsing van de executie omdat de werknemer niet te werk gesteld kan worden op de postkamer, gezien de negatieve reacties van zijn collega's. Bovendien weigert de werknemer mee te werken aan een belastbaardheids- en capaciteitsonderzoek, om zo te zoeken naar passende werkzaamheden. De president overweegt dat bij schorsing van executie er sprake moet zijn van misbruik van recht. De president acht het niet redelijk van de werknemer om zijn werkgever, die serieus werk heeft gemaakt van overleg met de werknemer, letterlijk aan het vonnis van de kantonrechter te houden, terwijl hij zelf heeft gevorderd "dan wel hem andere passende werkzaamheden te laten verrichten" en hij ook na betekening van het vonnis schriftelijk akkoord is gegaan met andere passende werkzaamheden. In beginsel kan van een werknemer worden verwacht dat hij, indien de werkgever daarvoor een gegronde reden heeft, ander passend werk accepteert en zich openstelt voor andere oplossingen. Door dit niet te doen en door niet mee te werken aan een belastbaarheidsonderzoek maakt de werknemer misbruik van zijn bevoegdheid tot executie. De president schorst de executie van het vonnis totdat uit een onafhankelijk belastbaarheidsonderzoek is gebleken dat er voor de werknemer andere passende werkzaamheden zijn

Verder lezen
Terug naar overzicht