President Rechtbank Utrecht 10-08-1999, JAR 1999, 211 (Van der Burg)


Overgang onderneming. Schorsing.

Zie voor de complete uitspraak JAR 1999, 211.

Een area manager bij een softwarebedrijf wordt na overname van de onderneming Managing Director Nederland. Nauwelijks drie maanden later wordt de werknemer op non-actief gesteld in afwachting van beëindiging van het dienstverband. De werkgever stelt dat de werknemer niet in staat is geweest het respect en het vertrouwen van het management team en het merendeel van de werknemers te winnen. Er wordt een opvolger aangesteld en de organisatie wordt geïnformeerd over het vertrek van de werknemer. De werknemer vordert in kort geding toelating tot zijn werkzaamheden en een bevel tot herroeping van de benoeming van zijn opvolger. De president is van oordeel dat de werkgever met de op non-actiefstelling niet als een goed werkgever heeft gehandeld. De werknemer heeft tot het moment van de overname nooit kritiek gehad op zijn functioneren en niet aannemelijk is dat de werknemer na de overname zó slecht heeft gefunctioneerd dat beëindiging van het dienstverband en schorsing in afwachting daarvan onvermijdelijk was. Bovendien was de werknemer daarvan niet op de hoogte gebracht. Op grond van goed werkgeverschap had de werknemer een termijn moeten worden gegeven om zijn functioneren te verbeteren. Een termijn van nog geen drie maanden is bovendien onvoldoende voor een werknemer om zich te bewijzen in een nieuwe functie. Zelfs indien tot beëindiging van een dienstverband moet worden overgegaan, dan is dit nog geen reden de werknemer op non-actief te stellen. Het verweer dat terugkeer niet mogelijk is vanwege de aanstelling van opvolger moet worden verworpen omdat diens oude functie nog vacant is. De mogelijke door terugkeer veroorzaakte onrust is ondergeschikt aan het belang van de werknemer. De president veroordeelt de werkgever de werknemer toe te laten tot zijn werkzaamheden en beveelt de benoeming van de opvolger te herroepen op verbeurte van een dwangsom van NLG 25.000,-- per dag.

Verder lezen
Terug naar overzicht