President Rechtbank Zwolle 11-05-2001 (Van den Dungen), RvdW KG 2001, KGK 1605


Vakantie. Gelijke behandeling.

Een ziekenverzorgster vordert in kort geding een langere zomervakantie en een verklaring voor recht dat zij de vrijheid heeft te kiezen voor een lange broek of broekrok als werkkleding. De werkgever stelt conform de CAO te handelen en dat er geen sprake is van ongelijke behandeling omdat het kledingvoorschrift een ordevoorschrift ex art. 7:660 BW is en dat dit voorschrift in overleg met de werknemers en cliëntenraad tot stand is gekomen. De president wijst de vordering om een langere vakantie af evenals de verklaring voor recht omdat hij daartoe niet bevoegd is. De president overweegt ten overvloede dat niet uitgesloten is dat er sprake is van een niet-objectief gerechtvaardigd onderscheid

Verder lezen
Terug naar overzicht