Productdossier ‘Maasvallei Limburg’ gepubliceerd


België en Nederland hebben een aanvraag tot bescherming van de naam Maasvallei Limburg (wijn) ingediend.

De Europese Commissie is in principe akkoord en heeft het productdocument gepubliceerd om gelegenheid te bieden voor bezwaar tegen opname van deze naam en dit product in het BOB-dossier. Dat bezwaar zal binnen twee maanden na publicatie van dit dossier ingediend moeten worden.
 

Publicatieblad EU C 278 van 22 augustus 2017, p. 4
Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 21 augustus 2017 inzake de bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese…

Verder lezen
Terug naar overzicht