Rechtbank Amsterdam 11-10-2000, JAR 2001, 16


Ontbinding gewichtige redenen. Directeur. Schadeloosstelling (kantonrechters- formule factor B; C=1,5).

Zie voor de complete uitspraak JAR 2001, 16.

Een statutair directeur (47 jaar, 17 jaar in dienst, salaris NLG 44.542,23 bruto per maand inclusief bonus en emolumenten) verzoekt om ontbinding wegens verandering van omstandigheden. Nadat hij werd benoemd tot general manager (hij was al jaren voorbestemd zijn voorganger op te volgen), wordt een ander boven hem aangesteld. De werkgever heeft de gewekte verwachtingen niet waargemaakt. De ontstane bevoegdheidskwestie binnen de directie vormt de kern van het geschil. De rechtbank merkt tevens op dat de directeur niet had moeten afgaan op toezeggingen die niet door het hoofdkantoor in Japan zouden zijn bevestigd. De rechtbank ontbindt de arbeidsovereenkomst nu vaststaat dat verdere vruchtbare samenwerking tussen partijen niet mogelijk is en kent een vergoeding toe van NLG 1.440.000,-- op basis van de kantonrechtersformule met correctiefactor C=1,5, waarbij de werkgeversbijdrage pensioenpremie volgens het door deze rechtbank gehanteerde uitgangspunt wordt meegeteld bij de vaststelling van de beloning. Ook de gemiddelde bonus over de laatste vijf jaar telt mee bij berekening van de factor B

Verder lezen
Terug naar overzicht