Rechtbank Amsterdam 14-04-1999, JAR 1999, 128


Schorsing. Ontslag op staande voet.

Zie voor de complete uitspraak JAR 1999, 128.

Een werknemer, één jaar in dienst als helpdeskmedewerker, salaris NLG 2.902,93 netto per maand, wordt na eerder te zijn gewaarschuwd, geschorst omdat hij zich niet hield aan de aanvangstijd van 9.00 uur. Tien dagen later laat de werkgever per aangetekende brief weten dat de werknemer zijn werkzaamheden op 16 juni om 9.00 uur kan hervatten. De werknemer haalt de brief pas op op 16 juni om 16.00 uur omdat hij ziek was, en verschijnt de volgende dag ook niet op zijn werk omdat hij eerst met een advocaat wilde overleggen. De werkgever ontslaat de werknemer vervolgens op staande voet. De werknemer roept de nietigheid in en vordert doorbetaling van loon, vermeerderd met de wettelijke verhoging. De kantonrechter verklaart het ontslag nietig omdat de werkgever de werknemer eerst had moeten waarschuwen voor ontslag op staande voet. Bovendien had de werkgever de werknemer na een periode van onzekerheid in de gelegenheid moeten stellen om juridisch advies in te winnen. De kantonrechter wijst de loonvordering toe onder matiging van de wettelijke verhoging tot 25%. De rechtbank acht de opvatting van de kantonrechter niet juist omdat de werknemer herhaaldelijk is gewaarschuwd voor het te laat komen en dus had kunnen verwachten dat de werkgever hem bij herhaling op staande voet zou ontslaan. Na de brief waarin de werknemer op non-actief werd gesteld, diende de werknemer er rekening mee te houden weer een oproep te zullen krijgen. In het midden kan blijven of de werknemer eerder in het bezit van de aangetekende ontslagbrief had kunnen zijn. De werknemer wist op 16 juni om 16.00 uur dat hij zich om 9.00 uur had moeten melden. Door geen contact op te nemen met de werkgever, noch zich ziek te melden en ook de volgende dag niet te verschijnen, heeft de werknemer de werkgever een dringende reden voor ontslag op staande voet gegeven. De rechtbank vernietigt het vonnis en wijst de vordering af.

Verder lezen
Terug naar overzicht