Rechtbank Amsterdam 26-07-2000, JAR 2000, 189


RDA-vergunning. Anciënniteitsbeginsel.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2000, 189.

Een werknemer die met ontslagvergunning van de RDA wordt ontslagen klaagt bij de Nationale Ombudsman over het onjuist toepassen door de RDA van het anciënniteitsbeginsel. De Nationale Ombudsman acht de klacht gegrond en de werknemer spreekt de RDA aan uit onrechtmatige daad. De rechtbank wijst de vordering af, nu er geen sprake was van uitwisselbare functies. De andere verkoopfunctie had een meer technische inhoud, terwijl de werknemer zelf naast zijn verkoopactiviteiten ook werk verrichte als boekhouder.

Verder lezen
Terug naar overzicht