Rechtbank Amsterdam 27-03-2002, Prg. 2002, 5861


Buitenlandse werknemer. Competentie. Toepasselijk recht.

Een Jordaanse piloot, werkzaam bij Kuwait Airways Corporation (KAC), vordert loon bij de Kantonrechter Amsterdam, de plaats van de Nederlandse vestiging van KAC. De werkgever beroept zich op de jurisdictieclausule in de arbeidsovereenkomst en de kantonrechter verklaart zich onbevoegd. De werknemer stelt in hoger beroep dat aan de jurisdictieclausule voorbij moet worden gegaan op grond van (1) art. 17 EEX en art. 15 EVEX, (2) het redelijk belang en (3) het forum necessitatis. Bovendien is de forumkeuze in de arbeidsovereenkomst nietig op grond van de internationale werking van art. 100 Rv. De werkgever stelt dat de werknemer in dienst is bij de hoofdvestiging in Koeweit en vandaar uit zijn werkopdrachten krijgt en zijn werkzaamheden verricht. De rechtbank overweegt dat de werkgever op grond van art. 1:10 BW als woonplaats heeft de plaats van de statutaire zetel, dus Koeweit. Op grond van art. 1:14 BW bestaat de mogelijkheid een rechtspersoon te dagvaarden voor de rechter van de plaats van de werkelijke verblijfplaats, echter alleen indien het een aangelegenheid betreft van deze vestiging. In dit geval is niet gebleken van enige relatie tussen het kantoor Amsterdam en de arbeid van de werknemer. De werknemer krijgt zijn instructies en wordt betaald vanuit Koeweit en heeft nooit in Nederland gewoond. Het enige verband met de Amsterdamse vestiging is het beslag dat de werknemer heeft gelegd op een bankrekening van deze vestiging. Dit maakt nog niet dat de vordering tot zekerheid waarvan de werknemer het beslag heeft gelegd, daarmee een aangelegenheid van de Amsterdamse vestiging wordt. De rechtbank is van oordeel dat de Kantonrechter Amsterdam niet bevoegd is. De stelling dat de kantonrechter aan de forumkeuze voorbij had moeten gaan, behoeft geen nader onderzoek. Dat geldt ook voor het beroep op de internationale werking van art. 100 Rv, dat immers gaat om de relatieve bevoegdheid. Het beroep op het forum necessitatis omdat de werknemer geen kans heeft op een eerlijk proces in Koeweit gaat eveneens niet op omdat daarmee nog niet de bevoegdheid van de Kantonrechter Amsterdam is gegeven. De rechtbank bekrachtigt het vonnis van de kantonrechter.

Verder lezen
Terug naar overzicht