Rechtbank Leeuwarden 19-02-2003, NJkort 2003, 35


CAO.

In geschil is de vraag of de werkgever werkgever is in de zin van de algemeen verbindend verklaarde VUT-CAO groothandel in technische producten etc. De rechtbank stelt voorop dat bij de uitleg van CAO-bepalingen overwegende betekenis toekomt aan de bewoordingen van de CAO. Bij gerezen onduidelijkheden zijn in beginsel eveneens doorslaggevend de bewoordingen daarvan, gelezen in het licht van de gehele tekst van de overeenkomst. In de CAO worden in de definitie van werkgever de begrippen groothandel in "metaalwaren" etc. veel ruimer gedefinieerd dan in het normale taalgebruik daaronder wordt verstaan. Weliswaar acht de rechtbank die wijze van regelgeving "minder fraai", maar de definitie in de CAO beslissend, zodat in casu de werkgever onder de CAO valt.

Verder lezen
Terug naar overzicht