Rechtbank Rotterdam 06-07-2000, JAR 2000, 177


Opzegtermijn (Fictieve).

Zie voor de complete uitspraak JAR 2000, 177.

De rechtbank verwerpt op grond van de tekst van de wet het standpunt van het Lisv dat voor de berekening van de fictieve opzegtermijn van art. 16 lid 3 WW ook de aanzegdag van art. 7:672 lid 1 BW in aanmerking genomen moet worden. De berekening van de fictieve opzegtermijn voor de ingangsdatum van de WW-uitkering in geval van ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens gewichtige redenen, is derhalve beperkt tot de opzegtermijn van art. 7:672 leden 2 e.v. BW.

Verder lezen
Terug naar overzicht