Rechtbank Rotterdam 14-03-2002, JOR 2002, 98


Directeur (Vernietigbaar ontslagbesluit statutair).

De rechtbank is van oordeel dat indien een ontslagbesluit tot stand is gekomen zonder dat is voldaan aan de verplichting de bestuurder te raadplegen ex art. 2:227 lid 4 BW of zonder dat de bestuurder in de gelegenheid is gesteld zich tegen het ontslagbesluit te verdedigen op grond van de eisen van redelijkheid en billijkheid ex art. 2:8 BW, het ontslagbesluit vernietigbaar is op grond van art. 2:15 lid 2 BW.

Verder lezen
Terug naar overzicht