Rechtbank 's-Gravenhage 05-09-2001, JAR 2001, 198


Gezagsverhouding (rechtsvermoeden arbeidsovereenkomst).

Zie voor de complete uitspraak JAR 2001, 198.

Een fotograaf heeft gedurende een aantal jaren voor het ANP gewerkt. Het ANP gaf hem regelmatig opdracht om foto's te maken over een bepaald onderwerp en betaalde hem daarvoor een standaardvergoeding. Daarnaast leverde de fotograaf regelmatig foto's via vrije aanlevering aan het ANP, ook tegen een vast bedrag, en kreeg hij regelmatig het verzoek om een bepaalde gebeurtenis in de gaten te houden. Het ANP betaalde dan alleen een vergoeding als zij één of meer foto's afnam. Nadat de fotograaf op enig moment een foto aan een ander persbureau had verstrekt omdat het ANP deze niet wilde hebben, heeft zij hem geen opdrachten meer gegeven. De fotograaf heeft daarop gesteld dat in feite sprake is van een arbeidsovereenkomst en dat de opzegging van het ANP nietig is. De kantonrechter heeft zijn vordering afgewezen. De rechtbank is van oordeel dat er inderdaad sprake is van een arbeidsovereenkomst. Daartoe overweegt de rechtbank dat de fotograaf de eerste man in Rotterdam was voor het ANP in de zin dat hij als eerste werd benaderd voor nieuwsfoto's uit die regio. Verder had hij geen ruimte om nog substantiële werkzaamheden voor derden te verrichten. Het ANP gaf de fotograaf voorts instructies ten aanzien van het beeld dat zij wenste te verkrijgen. Zij claimde exclusiviteit ten aanzien van de door de fotograaf gemaakte nieuwsfoto's en verwachtte bovendien dat hij vrijwel continu voor haar beschikbaar was in die zin dat hij in de gaten moest houden of er relevante foto's gemaakt konden worden. Dit alles wijst sterk op het bestaan van een gezagsverhouding en van een persoonlijke verplichting om arbeid te verrichten. Dat de fotograaf zijn werkzaamheden via maandelijkse facturen bij het ANP in rekening bracht, doet daar niet aan af. Eén en ander brengt mee dat de vordering van de fotograaf tot doorbetaling van loon toewijsbaar is. Over de jaren 2000 en 2001 dient deze wel gematigd te worden, nu hij in die jaren zijn werkzaamheden voor andere opdrachtgevers heeft uitgebreid

Verder lezen
Terug naar overzicht