Rechtbank 's-Gravenhage 08-12-1999, JAR 2000, 11


Concurrentiebeding (relatiebeding).

Zie voor de complete uitspraak JAR 2000, 11.

Een registeraccountant beëindigt zijn bijna vijf jaar durend dienstverband om elders in dienst te treden. In de arbeidsovereenkomst is destijds een relatiebeding overeengekomen dat de werknemer voor onbepaalde tijd verbiedt om bij beëindiging van het dienstverband cliënten over te nemen. Tenminste twee cliënten van de ex-werkgever gaan over naar de nieuwe werkgever. Tussen de ex-werkgever en de werknemer is vervolgens afgesproken dat de werknemer zich van iedere werkzaamheid voor cliënten van de ex-werkgever zal onthouden, tenzij er een financiële regeling getroffen wordt voor de overname van de cliënten. Als de werknemer zijn ex-werknemer te kennen geeft dat het verbod om voor cliënten te werken na één jaar dient te vervallen gaat de ex-werkgever niet akkoord. De kantonrechter beperkt het relatiebeding tot drie jaar. In het hoger beroep van de werknemer overweegt de rechtbank dat een relatiebeding in het algemeen minder beperkingen oplegt dan een concurrentiebeding zodat met terughoudendheid tot vernietiging van een relatiebeding wordt overgegaan. De werknemer heeft onvoldoende weerlegd dat bij tenietdoening van het relatiebeding andere cliënten alsnog zullen overgaan naar de nieuwe werkgever. Bovendien is de werknemer ermee akkoord gegaan dat hij niet voor cliënten van de oude werkgever zou werken, tenzij er een financiële regeling zou worden getroffen. Daarmee werd de werking van het relatiebeding afhankelijk van de af te spreken vergoeding tussen de oude en de nieuwe werkgever. Bij verdere beperking van het relatiebeding zal de bereidheid een vergoeding te betalen afnemen. Gelet op deze omstandigheid en op de omstandigheid dat genoemde cliënten ook door andere werknemers kunnen worden bediend en het feit dat de werknemer zijn opleiding tot registeraccount bij de oude werkgever heeft voltooid, ziet de rechtbank geen reden tot verdere beperking van het relatiebeding. De rechtbank bekrachtigt het vonnis van de kantonrechter.

Verder lezen
Terug naar overzicht