Rechtbank 's-Hertogenbosch 08-01-1999, JAR 1999, 41


Kennelijk onredelijk ontslag. Herstel dienstbetrekking. Anciënniteitsbeginsel.

Zie voor de complete uitspraak JAR 1999, 41.

Een met toestemming van de RDA ontslagen werknemer vordert op grond van kennelijk onredelijk ontslag herstel dienstbetrekking en aanvulling van zijn WW-uitkering en subsidiair een schadevergoeding NLG 33.000,--. De werknemer ontkent de economische noodzaak van zijn ontslag en stelt dat het in strijd met het anciënniteitsbeginsel is gegeven omdat er sprake is van uitwisselbare functies. De werknemer meent dat hij als servicetechnicus ook kan doen wat een servicemonteur kan. De kantonrechter stelt dat het andersom niet het geval is en dus is er geen sprake van uitwisselbare functies. De kantonrechter wijst de vordering af. In hoger beroep overweegt de rechtbank dat de werknemer ter betwisting van de economische noodzaak van zijn ontslag een aantal omstandigheden heeft aangevoerd, zoals het feit dat de werkgever een grote order heeft ontvangen en enkele maanden na ontslag advertenties heeft geplaatst om servicemonteurs te werven en dat uitzendkrachten tewerk zijn gesteld. De rechtbank is met de werknemer van mening dat de kantonrechter deze omstandigheden in zijn oordeel had behoren te betrekken. Ook komt de rechtbank tot de conclusie dat de werknemer zowel in de woningbouwsector als in de utiliteitsbouw als servicemonteur kon worden ingezet. Bovendien dient bij de beoordeling van de mogelijkheden van passende arbeid het hele concern te worden bekeken, temeer nu de werkgelegenheid bij onderdelen van het concern mede afhankelijk is van de ontwikkelingen die zich bij de andere onderdelen voordoen. De rechtbank is van oordeel dat er onder deze omstandigheden geen economische noodzaak was voor het ontslag en dat er voldoende werkzaamheden voorhanden waren die door de werknemer als servicemonteur in de woningbouw konden worden uitgevoerd. De vordering van de werknemer dient dan ook te worden toegewezen en de rechtbank vernietigt het vonnis van de kantonrechter.

Verder lezen
Terug naar overzicht