Rechtbank Utrecht 07-06-2000, JAR 2000, 221


Wijziging arbeidsvoorwaarden (Haviltex-criterium). Detachering in het buitenland. Overgang onderneming. Reiskosten.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2000, 221.

Een werknemer werkt sinds januari 1991 bij een werkgever als servicemonteur en wordt regelmatig uitgezonden naar het buitenland. Als onderdeel van zijn arbeidsovereenkomst geldt een zogenaamde "ticketregeling" op grond waarvan de werknemer bij uitzending langer dan drie maanden, voor iedere periode van zes weken waarin de uitzending voortduurt, recht heeft op een (netto uitbetaald) retour vliegticket naar Nederland, ongeacht of de kosten daadwerkelijk worden gemaakt. Na overgang van de onderneming in 1995 wordt de werknemer voor meer dan een jaar uitgezonden naar het buitenland. De werknemer besluit zijn gezin mee te nemen naar de plaats van uitzending. Zijn declaraties gebaseerd op de ticketregeling worden vervolgens geweigerd omdat de werkgever alleen de feitelijk gekochte tickets wenst te vergoeden. De werknemer gaat hier niet mee akkoord en vordert betaling volgens de oude ticketregeling. De kantonrechter wijst de vordering af. De rechtbank overweegt dat de ticketregeling niet in overeenstemming is met de bewoordingen van de algemene voorwaarden, die deel uitmaken van de arbeidsovereenkomst. Het gaat echter om de zin die partijen aan de bepalingen mochten toekennen en om hetgeen zij redelijkerwijze van elkaar mochten verwachten. De werknemer mocht er redelijkerwijze van uitgaan dat de algemene voorwaarden overeenkomstig de ticketregeling zouden worden toegepast. De rechtbank is van oordeel dat de ticketregeling van het begin af onderdeel van de arbeidsovereenkomst is geweest. Dat de nieuwe werkgever na overgang van de onderneming niet bekend was met de ticketregeling doet daar niet aan af. Op grond van art. 1639aa e.v. BW (oud) zijn alle verplichtingen (ook de ticketregeling) overgegaan op de nieuwe werkgever. Deze was dan ook niet bevoegd tot eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden, zeker niet ten tijde van de uitzending. De werknemer heeft zijn besluit om zijn gezin mee te nemen naar de plaats van uitzending namelijk mede gebaseerd op de ticketregeling. De rechtbank vernietigt het vonnis van de kantonrechter en wijst de vordering toe.

Verder lezen
Terug naar overzicht