Rechtbank Utrecht 19-07-2000, JAR 2000, 205


Bedrijfsongeval.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2000, 205.

Een bejaardenverzorgster glijdt uit op een als gevolg van een incontinente bejaarde gladde vloer en spreekt terzake het bejaardentehuis als haar werkgeefster aan voor de schade. Evenals de kantonrechter wijst de rechtbank in hoger beroep de vordering af. De zorgplicht van de werkgever ex art. 7:658 BW strekt zover als redelijkerwijs nodig is, uitgaande van normale oplettendheid van de werknemer en is dus niet absoluut. Het betreft hier een ongelukkige samenloop van omstandigheden, waarvoor de werkgever niet aansprakelijk is. Het feit dat de werkgever nog geen risico-inventarisatie en -evaluatie had uitgevoerd maakt dit niet anders, nu niet aannemelijk is dat daardoor het ongeval voorkomen zou zijn.

Verder lezen
Terug naar overzicht