Rechtbank Zwolle 15-12-1999, JAR 2000, 41


Kennelijk onredelijk ontslag. habe nichts exceptie. Schadeloosstelling.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2000, 41.

Een 52-jarige werknemer, 27 jaar in dienst van een slagerij, wordt met toestemming van de RDA ontslagen om bedrijfseconomische redenen. De werkgever biedt de werknemer aan 24 maanden lang NLG 100,-- te betalen. De werknemer vindt dit te mager en vordert op grond van kennelijk onredelijk ontslag een vergoeding van NLG 28.000,--. De werkgever stelt dit niet te kunnen betalen omdat hij slechts ongeveer NLG 40.000,-- winst per jaar maakt, hetgeen een zeer matige beloning voor beide fulltime in de onderneming werkende vennoten is. De kantonrechter komt tot de conclusie dat de door de werkgever aangeboden afvloeiingsregeling voldoende is om de kennelijke onredelijkheid van de beëindiging op te heffen en wijst de vordering van de werknemer af. In hoger beroep overweegt de rechtbank dat gezien het lange dienstverband en de leeftijd van de werknemer een royalere vergoeding dan NLG 2.400,--, te voldoen in twee jaar, op zijn plaats was geweest. Bij de vraag of de beëindiging kennelijk onredelijk is gezien de door de werkgever getroffen voorziening dienen de financiële omstandigheden van de werkgever te worden meegewogen. De rechtbank is van oordeel dat als de werkgever een zodanig bedrag moet betalen dat het voortbestaan van het bedrijf op het spel komt te staan, die vergoeding niet redelijk is. Uit de overgelegde financiële gegevens blijkt dat er een post is voor een pensioenvoorziening van beide vennoten. De rechtbank acht dit niet onredelijk. Ook is gebleken dat er teruggave van inkomstenbelasting is voorzien over twee jaar van elk ongeveer NLG 11.500,--. Een ervan dient ter aflossing van een belastingschuld. De rechtbank acht het daarom redelijk dat de andere teruggave wordt aangewend voor een afvloeiingsregeling voor de werknemer. De rechtbank veroordeelt de werkgever tot betaling van NLG 10.000,-- bruto wegens kennelijk onredelijk ontslag.

Verder lezen
Terug naar overzicht