Rechtbank Zwolle 25-10-2000, Prg. 2001, 5605


Auto. Aansprakelijkheid werkgever.

Een werknemer overkomt onderweg naar een cliënt een ongeval waardoor zijn auto ernstig beschadigd raakt. De werknemer stelt onder verwijzing naar de Hoge Raad (HR 16-10-1992, RvdW 1992, 227, NJ 1993, 264, Rechtspraakoverzicht Arbeidsrecht 1992, blz. 10) dat de werkgever aansprakelijk is voor de niet verhaalbare schade en vordert NLG 300,-- eigen risico. De kantonrechter is van oordeel dat de kilometervergoeding voor het gebruik van de eigen auto tijdens werktijd toereikend is voor de schadepost van NLG 300,-- en wijst de vordering af. De rechtbank acht de werkgever in beginsel aansprakelijk voor de schade tenzij deze is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. Daarvan is in dit geval geen sprake. Ook is niet gebleken dat de werkgever en de werknemer expliciet zijn overeengekomen dat de niet vergoede schade voor rekening van de werknemer blijft. Het gaat in dit geval om de vraag of de autokostenregeling zodanig is dat de werkgever wordt ontheven van zijn aansprakelijkheid. De werknemer stelt dat de kilometervergoeding (NLG 1,-- bruto waarvan NLG 0,60 onbelast) ontoereikend is. De rechtbank is van oordeel dat gezien het aantal zakelijke kilometers (2.354 km) deze vergoeding ruimschoots voldoende is om de rijkosten te compenseren en er eveneens toe strekt om eventuele onverhaalbare schade te vergoeden. De rechtbank bekrachtigt het vonnis van de kantonrechter

Verder lezen
Terug naar overzicht