Rechtspersoonlijkheid van Chinese Cooperative Joint Venture [Tekst geldig vanaf 21-12-1995]

[Tekst geldig vanaf 21-12-1995]


De Directeur-Generaal voor Fiscale Zaken deelt namens de staatssecretaris van Financiën het volgende mede.

Mij is aandacht gevraagd voor de behandeling van de Chinese Cooperative Joint Venture (hierna: CJV). In de Toelichtende Nota bij het op 13 mei 1987 te Beijing ondertekende belastingverdrag tussen Nederland en de Chinese Volksrepubliek is aangegeven dat de CJV ten tijde van de ondertekening van het belastingverdrag in China geen rechtspersoonlijkheid bezat en voor de Chinese belastingheffing geen zelfstandige betekenis had.

Als gevolg van een latere wetswijziging in China (Law of the People's Republic of China on Chinese-Foreign Cooperative Joint Ventures van 13 april 1988) is het voor een CJV mogelijk geworden om als rechtspersoon actief te zijn en voor de belastingheffing in China als zodanig te worden behandeld.

In verband met het bovenstaande ben ik van mening dat voor de toepassing van het belastingverdrag met China en van de relevante bepalingen van het nationale belastingrecht de CJV niet in alle gevallen als fiscaal transparant kan worden aangemerkt en dat aan de hand van de feiten zal moeten worden onderzocht of een CJV al dan niet transparant is.

Verder lezen
Terug naar overzicht