Rechtspraak Bpr - 84 HOGE RAAD
10 januari 1992 Ontvanger/NMB Postbank


HOGE RAAD
10 januari 1992

Ontvanger/NMB Postbank

Partijen

De Ontvanger der rijksbelastingen, eiser tot cassatie,

tegen

NMB Postbank Groep NV, verweerster in cassatie.

Feiten/Verloop van de procedure

Verweerster in cassatie, destijds genaamd Nederlandsche Middenstandsbank NV en thans onderdeel uitmakend van ING – hierna te noemen de bank – dagvaardt bij exploot van 9 augustus 1988 de Ontvanger voor Rechtbank 's-Hertogenbosch en vordert te verklaren voor recht dat de bank rechthebbende is op de huurtermijnen, verschenen na de door de Ontvanger op 7

Verder lezen
Terug naar overzicht