(R)emigratie en de toepassing van artikel 10 SW


Verwijzing

(FBN 1995, 104)

M en zijn echtgenote V emigreren in 1959 vanuit Nederland naar Zwitserland. In 1976 schenken zij bij notariële akte, verleden voor een Zwitserse notaris, vrijwel hun gehele vermogen aan hun in Nederland wonende kinderen, onder voorbehoud van vruchtgebruik voor zichzelf. Het aan zoon Z geschonken vermogen bestaat uit beleggingen en aandelen in een Zwitserse holding, die de moedermaatschappij is van het in Nederland gevestigde familiebedrijf. Eind 1976 verhuizen M en V naar België, waar M in 1982 overlijdt. Begin…

Verder lezen