Rente die door vermenging wordt 'ontvangen' is onbelast (2000.21.3187)


Volgens art. 33 lid 1 Wet IB worden inkomsten genoten op het tijdstip waarop zij ontvangen, verrekend of vorderbaar zijn. Volgens de auteur leidt vermenging niet tot het genieten van inkomsten. Dit zou bijvoorbeeld in geval van een OBV bij overlijden van de langstlevende ertoe leiden dat de kinderen niet worden belast voor de onderbedelingsrente die de langstlevende aan hen was verschuldigd. Omdat voor de aftrekkant hetzelfde systeem geldt, kan bij vermenging ook niets worden afgetrokken. Overigens gaat de auteur ervan uit dat vermenging civielrechtelijk ook van rechtswege…

Verder lezen